HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ERZİNCAN TİCARET BORSASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


Etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemek amacı ile hazırlanan ‘'Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' 31/7/2009   tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin" 6'ncı maddesiyle; kamu hizmetini doğrudan sunan birimler tarafından kamu hizmet standardı tablolarının hazırlanarak vatandaşların kolayca görebileceği panolarda ve kurumsal internet sayfalarında ilan edilmesi hususları hüküm altına alınmıştır.

ERZİNCAN TİCARET BORSASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sıra

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMETİN BEDELİ

1

Borsaya Kayıt

Tüzel Kişiler İçin;

1.Ticaret Sicil Gazetesi, Onaylı Örneği veya Ticaret Sicil Tasdiknamesi

2. Temsilcinin Noter Onaylı İmza Sirküleri,

3. Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,
4. Temsilcilerin yeni çekilmiş 4,5 x 6 ebadında 3’er adet fotoğrafları,
5. Temsilcilerin ikametgâh ilmühaberi veya tezkeresi,
6. Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği,
7. Vergi Dairesi’nden Mükellef olunduğuna dair belge. (Geçek Kişiler İçin)
1. İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dâhil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi,
2. Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,
3. Noter tasdikli imza sirküleri,
4. İkametgâh İlmühaberi,

3 İş Günü (Kayıt Kararının Alındığı İlk Yönetim Kurulu Toplantısını Müteakip

2015 yılı için

Fevkalede Derece 330,00 TL

  1. Derece 280,00 TL

  2. Derece 220,00 TL

  3. Derece 190,00 TL

  4. Derece 170,00 TL

2

Borsa Kaydında Değişiklik Yapma

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi, 2. Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri,temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri,
3. Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi,

4. Vergi Levhası Fotokopisi 5. Dilekçe

1 İş Günü (Kayıt Kararının Alındığı İlk Yönetim Kurulu Toplantısına Müteakip

Bedelsiz

3

Borsadan Kayıt Sildirme

1.Ticaret Sicili veya Esnaf ve Sanatkarlar Sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösterenTürkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi, 2. Dilekçe

1 İş Günü (Kayıt Kararının Alındığı İlk Yönetim Kurulu Toplantısına Müteakip

Bedelsiz

4

Borsa Kayıt Sureti

Dilekçe

10 Dakika

10,00 TL

5

Tescil

Müstahsil Makbuzu / Fatura

(Aslı veya İcmal Dökümü)

10-60 Dakika

Müstahsil Alımları %0 2 (Binde iki)

Fatura Tavan 400.00 TL

Beyanname Bedeli 3,50 TL

6

Fatura Tasdiki

Faturanın Aslı

10 Dakika

10,00 TL

7

Sair Belgelerin Tanzim ve Tasdiki

Muamele Tescil ve Makbuz Suretleri, Kayıt ve Sicil Suretleri, Tatbik İmza Sureti,

10 Dakika

10,00 TL

7

Yerli Malı Belgesi

4737 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63.Maddesi gereğince *Dilekçe
1.Kapasite Raporu
2.Sanayi Sicil Belgesi
3.Gıda Sicil belgesi
4.Gıda Üretim Sertifikası

1-2 Saat

50,00 TL

8

Canlı Hayvan

Borsası Hizmetleri

  1. Giriş ve Park Hizmeti

B) Yatak ve Muhafaza Hizmetleri

Menşe Şahadetnamesi veya Canlı Hayvan Sevk Belgesi

Menşe Şahadetnamesi veya Canlı Hayvan Sevk Belgesi

1 Gece

01.01.2015 Tarihinden 31.12.2015 Tarihine Kadar Beher;

Büyükbaş Hayvan için : 4,00 TL

Küçükbaş Hayvan İçin : 2,00 TL

2015 Yılı İçin Beher;

Büyükbaş Hayvan İçin : 15,00 TL,

Küçükbaş Hayvan İçin : 5,00 TL,

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması, hizmet bedelleri dışında ücret istenmesi durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : İkinci Müracaat Yeri :

Adı ve Soyadı : Özlem KILIÇ Adı ve Soyadı : Fuat ÇAMURCU

Ünvanı : Muhasebe Sorumlusu Ünvanı : Genel Sekreter

Adres : Erzincan Ticaret Borsası Adres : Erzincan Ticaret Borsası

Fevzipaşa Cd. No:19 Kat:3 Erzincan

Tel : 0446-214 77 55Tel : 0 446 2147755

Fax : 0446-214 77 58 Fax : 0 446 2147758

e-Posta : e-posta : fuatcamurcu@hotmail.com

Canlı Hayvan Borsası işlemleri için yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması, hizmet bedelleri dışında ücret istenmesi durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

ilk Müracaat Yeri : İkinci Müracaat Yeri :

Adı ve Soyadı : Fatih GÜLER Adı ve Soyadı: Fuat ÇAMURCU

Ünvanı : Canlı Hayvan Borsası Sorumlu Veteriner HekimiÜnvanı : Genel Sekreter

Adres : Erzincan Ticaret Borsası Adres : Erzincan Ticaret Borsası

Fevzipaşa Cd. No:19 Kat:3 Erzincan Fevzipaşa Cd. No:19 Kat:3 Erzincan

Tel : 0 446 2251112Tel: 0446 2147755

Fax :Fax : 0446 2147758

e-Posta : e-posta : erzincantb@tobb.org.trakbank borç sorgulama finansbank borç sorgulama tebbank borç sorgulama halkbank borç sorgulama işbank borç sorgulama vakıfbank borç sorgulama garantibank borç sorgulama